COVIDprog

COVID-19-tartunnan yksilöllinen kulku (COVIDprog) -tutkimus

COVIDprog kuvituskuva

Kansallisen COVIDprog-tutkimuksen tavoitteena on tutkia erilaisten yksilöllisten tekijöiden vaikutusta koronavirusinfektion kulkuun ja erityisesti vaikean tautimuodon kehittymiseen. Tutkimuksessa selvitetään, miten koronavirusinfektio eri henkilöillä etenee ja millaisia oireita se aiheuttaa.

Koronaviruksen aiheuttaman hengitystieinfektion (COVID-19) taudinkulussa on havaittu runsaasti yksilöiden välistä vaihtelua. On tärkeää selvittää, miksi osa ihmisistä sairastuu vaikeampaan koronavirustautiin. Tutkimuksen tuloksia käytetään koronaviruksen aiheuttaman taudin hoidon ja ennaltaehkäisevien toimien suunnittelussa.

Keitä tutkimukseen kutsutaan?

Tutkimukseen kutsutaan hengitysinfektion saaneita henkilöitä, joiden oireiden syy voi olla koronavirus COVID-19-tartunta ja jotka ovat oireidensa takia joutuneet hakeutumaan sairaalahoitoon tai -tutkimuksiin tai henkilöitä, joilla on muuten yhteys sairaanhoitopiiriin COVID-19 tartunnan epäilyn vuoksi.

Verrokkiryhmään kutsutaan henkilöitä, joilla ei ole todettu koronavirustartuntaa.

Miten tutkimus toteutetaan?

Pyydämme osallistujia täyttämään lyhyen kyselylomakkeen, jolla kerätään tietoa heidän yleisestä terveydentilastaan ja elintavoistaan.

Osallistujilta otetaan verinäyte, josta tutkitaan tulehduksen vakavuusastetta ja elimistön tasapainosta kertovia laboratorioarvoja. Verinäytteestä eristetään DNA-näyte, jonka avulla selvitetään perinnöllisten tekijöiden mahdollista vaikutusta koronavirusinfektion etenemiseen.

Hyödynnämme tutkimuksessa myös erilaisista kansallisista rekistereistä saatavia tutkittavien terveydentilaa koskevia tietoja sekä sairaalassa hoidon aikana kerättäviä potilastietoja, kuten kliinisiä mittauksia sekä laboratorio- ja röntgentutkimuksia.

Ketkä tutkimuksen toteuttavat?

Tutkimusta johtaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Tutkimus toteutetaan yhteistyössä yliopistosairaaloiden, sairaanhoitopiirien, Terveystalon, Helsingin yliopistossa toimivan Suomen molekyylilääketieteen instituutin (FIMM) sekä Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun kanssa. Tutkimukseen osallistuvat myös kaikki suomalaiset biopankit sekä Suomen biopankkien osuuskunta FINBB.


Lisätietoja

Lisätietoja on saatavissa myös tutkimuksen verkkosivuilta osoitteesta thl.fi/covidprog