COVIDprog

COVIDprog rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Postiosoite: PL 30, 00271 Helsinki
Käyntiosoite: Mannerheimintie 166, Helsinki
Puhelin: 029 524 6000

2. Rekisterin yhteyshenkilö

Nimi: COVIDprog verkkopalvelun tekninen tuki
Osoite: PL 30, 00271 Helsinki
covidprog(at)thl.fi

3. Rekisterin nimi

COVIDprog käyttäjärekisteri, THL:n verkkopalvelujen käyttäjärekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

COVIDprog-verkkopalvelun käyttäjien rekisteröintitiedot tarvitaan COVIDprog-tutkimuksen toteuttamiseen. Käyttäjä tunnistautuu Suomi.fi palvelun kautta päästäkseen kirjautumaan verkkopalveluun. Verkkopalvelussa rekisteröitynyt käyttäjä voi antaa tietoisen suostumuksen tutkimukseen ja vastata tutkimuskyselyihin.

5. Rekisterin tietosisältö

COVIDprog-verkkopalveluun tallennettavia tietoja ovat:
Pakolliset tiedot:

  • Henkilötunnus
  • Käyttäjän nimi

Vapaaehtoiset tiedot:

  • Tietoinen suostumus
  • Kyselylomakkeiden tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

COVIDprog tietolähteet perustuvat suomi.fi -tunnistuspalvelun tietoihin ja käyttäjän itse lisäämiin tietoihin sekä käyttäjän toimintaan COVIDprog-verkkopalvelussa.

7. Rekisteritietojen luovutus

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuoliseen käyttöön.

8. Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja virheellisen tiedon korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot sekä pyytää niiden korjausta. Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti tai henkilökohtaisesti rekisterin yhteyshenkilölle.

9. Tietojen poistaminen

Käyttäjätiedot voidaan poistaa rekisteröidyn vaatimuksesta siinä tapauksessa, että hän ei ole käyttänyt palvelua viimeisen kolmen (3) kuukauden aikana. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.

COVIDprog-verkkopalvelun käyttäjätiedot tallennetaan sähköisesti palvelun toteuttajan CSC-Tieteen ja tietotekniikan keskus Oy:n palvelimelle. Tietoihin pääsee käsiksi vain kyseiseltä palvelimelta, jolle on pääsy vain palvelun teknisen toteuttajan teknisellä henkilökunnalla. Henkilöstö pääsee sisään ainoastaan salasanalla suojatulla ssh-avainparilla.