COVIDprog

Verkkopalvelun käyttöehdot

COVIDprog on COVIDprog-tutkimukseen osallistujille maksuton verkkopalvelu, jonka toteuttajia ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Negen Oy.

COVIDprog-verkkopalvelua ylläpitää Negen Oy yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa (jäljempänä palveluntuottaja). Verkkopalvelun joidenkin osien käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröityessään palveluun käyttäjä vahvistaa tutustuneensa näihin käyttöehtoihin ja sitoutuu noudattamaan niitä palvelun käytössä.

Palvelun käyttö

COVIDprog-verkkopalveluun lisätyn sisällön käyttäminen on sallittua ei-kaupallisiin tarkoituksiin ilman erillistä lupaa, mutta käyttäjän on nimettävä sisällöntuottaja tai oikeudenomistaja (THL). Poikkeuksen tähän muodostavat verkkopalvelun kuvamateriaali sekä muu suojattu aineisto. Suojattu materiaali voi olla esimerkiksi mallisuojattua, tavaramerkkisuojattua tai patentoitua aineistoa. Verkkopalvelun kuvamateriaalia tai suojattuja aineistoja ei saa tallentaa, levittää tai kopioida ilman erillistä lupaa.

COVIDprog-verkkopalveluun ei saa lisätä lain tai hyvän tavan vastaista materiaalia. Tällaista on muun muassa materiaali, joka sisältää rasistisia, ihmisarvoa loukkaavia tai yksityisyyden suojaa loukkaavia ilmauksia, kirjoituksia tai esityksiä. COVIDprog-verkkopalvelun ylläpito pidättää itsellään oikeuden poistaa laiton ja hyvien tapojen vastainen aineisto.

COVIDprog-verkkopalvelu sisältää linkkejä ja yhteyksiä kolmansien osapuolten verkkosivustoihin. Näillä verkkosivustoilla sovelletaan niiden omia käyttöehtoja.

Käyttäjän oikeudet ja vastuut

Käyttäjän tulee rekisteröityessään antaa vaaditut rekisteröintitiedot. Käyttäjän antamia yhteystietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. COVIDprog-verkkopalvelu menettelee henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä henkilötietolain edellyttämällä tavalla. Ks. Rekisteriseloste.

Käyttäjän palveluun lisäämä sisältö on salassa pidettävää tietoa. Kuten käyttäjän rekisteröintitiedot ja terveystiedot.

Käyttäjä on vastuussa Suomi.fi kirjautumisella tapahtuvasta palvelun käytöstä. Käyttäjällä on oikeus pyytää käyttäjätilinsä poistoa.

Käyttäjällä ei ole oikeutta julkistaa kenenkään muun henkilöllisyyttä tai yhteystietoja.

Käyttäjä vastaa palveluun lisäämänsä aineiston sisällöstä ja esitysmuodosta.
Lisätessään sisältöä COVIDprog-verkkopalveluun käyttäjä suostuu siihen, että hänen lisäämäänsä sisältöä voidaan vapaasti hyödyntää COVIDprog-tutkimuksessa.

Palveluntuottajan oikeudet ja vastuut

Palveluntuottajalla on oikeus poistaa palvelusta käyttöehtojen vastainen sisältö. Tällaista on muun muassa rasistinen, ihmisarvoa loukkaava tai yksityisyyden suojaa loukkaava materiaali. Palveluntuottaja voi asettaa toistuvasti käyttöehtoja rikkovan käyttäjän verkkopalvelun käyttökieltoon joko määräajaksi tai kokonaan. Erittäin vakavassa käyttöehtoja rikkovassa tapauksessa palvelutuottajalla on oikeus asettaa käyttäjä käyttökieltoon ilman varoitusta.

Palveluntuottaja vastaa palvelun sisällöstä ja sen oikeellisuudesta ainoastaan itse tuottamansa sisällön osalta. Palveluntuottaja ei vastaa palvelun sisältämien tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Palveluntuottaja ei vastaa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle palvelun mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Palveluntuottaja ei myöskään vastaa sellaisten kolmansien tahojen tuottamien sivujen sisällöstä, aineistosta ja palveluista, joihin verkkopalvelun sivuilta on linkkiyhteys.

Palveluntuottaja ei vastaa palvelun mahdollisista toimintakatkoksista esimerkiksi huoltotöiden, teknisten vikojen tai muiden vastaavien syiden vuoksi eikä tietoliikenneyhteyksien tai internetverkon mahdollisista toimintakatkoista. Palveluntuottaja ei vastaa mistään vahingosta, joka voi johtua verkkopalvelun toiminnasta tai siitä, ettei verkkopalvelu ole toiminnassa. Tietokoneohjelmien oikeudet kuuluvat lisenssinhaltijoille.

Evästeet ja muu kävijätietojen keräys

Palveluntuottaja voi kerätä tietoja siitä, miten ja milloin verkkopalvelua käytetään, esimerkiksi miltä sivuilta käyttäjä on siirtynyt verkkopalveluun tai millaista selainta käyttäjä käyttää. Kerätty tieto on anonyymia eikä sitä yhdistetä yksittäiseen käyttäjään. Tiedon keräämisen tarkoituksena on analysoida verkkopalvelun käyttöä ja kehittää sitä edelleen paremmin käyttäjiä palvelevaksi.

Palvelun toimintojen muuttaminen

Palveluntuottajalla on oikeus muuttaa palvelun sisältöä, toimintaa ja näitä käyttöehtoja palvelun kehittämiseksi tai muusta tarpeellisesta syystä. Palveluntuottajalla on oikeus lisätä, muuttaa tai poistaa osia verkkopalvelusta tai lopettaa palvelu osittain tai kokonaan. Kun se on kohtuudella mahdollista, palveluntuottaja pyrkii tiedottamaan palvelussa tapahtuvista ja käyttäjien kannalta olennaisista muutoksista ja katkoksista etukäteen palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla.

Riitojen ratkaiseminen

Palvelun käyttöä koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Jos erimielisyyttä ei saada neuvotteluissa sovittua, riita ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaisesti.