COVIDprog

Tekijänoikeudet

COVIDprog-verkkosivusto sisältää tekijänoikeuslakien tarkoittamaa tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa. Verkkosivuilla olevia yksittäisiä dokumentteja ja teoksia koskevat normaalit tekijänoikeudelliset rajoitukset tekijänoikeuslain (404/1961) 9 §:ssä mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta.

Dokumenteista saa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia muuhun kuin kaupalliseen käyttöön tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa (tekijänoikeuslaki 22 §).

Aineistoa lainattaessa on lähde mainittava muun tekijänoikeudellisen viittauksen lisäksi (tekijänoikeuslaki 11 § 2 momentti).